Wydarzenie "Gonitwa Myśli" już w marcu


16 lutego 2022 11:15
?? ZAPOWIEDŹ ?? nr 1!
Za pierwszym razem się nie udało, ale tym razem się widzimy ?? Już za tydzień!

Mateusz Pawłowski - osoba niewidoma. Projektuje strony internetowe i prowadzi bezpłatne zaje?cia dla dzieci i młodziez˙y dotycza?ce funkcjonowania oso´b niewidomych w społeczen´stwie ???? Z zawodu jest masaz˙ysta? i refleksoterapeuta? ?? Opowie o swoim z˙yciu i pasjach ??
Tytuł Gonitwy: "Zobaczyć niewidzialne - co niewidomy może zaoferować widzącym?"


Plakat Gonitwy